Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen på Stenlille Skole vælges for en 4-årig periode blandt skolens forældrekreds.  Der vælges 7 skolebestyrelsesmedlemmer samt 2-4 suppleanter, som indtræder hvis f.eks. et medlem flytter.

Skolebestyrelsen holder møder 8 – 10 gange årligt.

Skolebestyrelsen udarbejder principper for skolens virke. Det kan f.eks. være : principper for afholdelse af lejrskoler (på hvilke årgange skal børnene på lejrskole m.m.), principper for forældresamarbejde (hvor ofte skal man holde forældremøder og samtaler), principper for EDB i undervisningen, m.m.

Skolebestyrelsen udarbejder principper for skolens drift, undervisningsministeriets love og cirkulære samt kommunalbestyrelsen vedtagelser og rammer, er det grundlag som skolens daglige ledelse skal arbejde ud fra.

Skolebestyrelsen vedtager – ud fra et oplæg fra skolens daglige ledelse – skolens budgetfordeling, timefordeling (hvor mange dansk, matematik, musiktimer o.s.v. skal de enkelte klasser have) og fagfordeling (hvilke lærere til hvilke fag/klasser).

Skolebestyrelsens forældrevalgte medlemmer har fordelt klasserne mellem sig, og fungerer som kontaktperson for 2 – 3 klasser hver.

Andre medlemmer

2 medarbejderrepræsentanter
2 elevrepræsentanter
Skoleleder Steen Windfeldt
SFO-leder Annelis Pedersen

Se også:

Medlemmer

Principper