Litteratursamarbejde

The Magic of Literature makes Friends

Et litteratursamarbejde mellem 8 europæiske lande

I skoleåret 2009 indgik Stenlille skole i et europæisk litteratursamarbejde med 7 andre lande, hvis formål var og er at udveksle et dybt kendskab til den europæiske litteratur.

Et projekt som vi økonomisk har fået bevilliget af EU, og således ikke belaster skolen økonomi.

I november 2010 fandt første besøg sted på Stenlille skole, hvor overbygningen igennem en uge arbejdede med tekster af Jesper Wung Sung og ud fra disse udtrykte det i drama, sang og digte. I februar 2011 fandt næste litteraturudveksling sted i Sverige, og efterfølgende udveksling i Italien. I maj gik turen til Tyskland, hvor vi fik udvekslet vores litteraturarbejde og fik sat linjer for hvorledes projektet skal tage form til næste møde. Vi er nu halvvejs i vores projekt, og arbejder fremadrettet med hvorledes vi kan bruge vores erfaringer og viden, og hvordan vi kan gøre det muligt at bevarer kontakten skolerne og landene imellem, når selve projektfasen er afsluttet.

Rejsebeskrivelse fra Tyskland:

Lørdag d. 28/5-2011 tog 4 elever og 3 lærere fra 8. årg. tog af sted til Uelzen. Cirka 56 elever og lærere deltog fra de 8 lande. Vi blev i løbet af dagene præsenteret for det tyske uddannelsessystem, vi deltog i et EU-marked, hvor hvert land præsenterede landet kultur i en stand, og dagene afsluttedes med en EU-fest, hvor de otte landes elever præsenterede deres land på forskellig vis. Vores fire elever havde lavet en PowerPoint om Danmark og om vores forfatter Jesper Wung-Sung, dette for en fyldt sal, omkring 400 gæster.

Elever og lærere har haft nogle gode, spændende og hårde dage, hvor vi har lært en masse om de andre landes kultur, skabt kontakter(måske for livet) og ikke mindst kommunikeret og formidlet på engelsk og tysk. Tirsdag d. 31.5. om eftermiddagen landede vi igen i Stenlille, og ser frem til snarest at holde foredrag for de andre elever i afdeling tre om vores spændende tur.