Buskort

Befordring af elever til/fra skole

Kommunen skal sørge for elevernes befordring til og fra skole efter Folkeskolelovens bestemmelser om afstand mellem hjem og skole.
Der er kun gratis buskort til elever, der går i deres distriktsskole – dette gælder også med hensyn til farlig skolevej.
Kørsel af skoleelever varetages af Movia.

Elever, der opfylder betingelserne for gratis transport mellem hjem og skole, får udleveret skolekort til Movia (kommunen betaler kortet).

Afstandsbestemmelser for “gratis skolekort”:

Klassetrin Afstand mellem hjem og skole
BH.- 3.kl. 2,5 km
4. – 6. kl. 6,0 km
7. – 9. kl. 7,0 km

Erstatningskort

For et evt. bortkommet skolekort kan der udstedes et erstatningskort som koster 100,00 kr.

Eleverne opfordres derfor stærkt til at passe på deres skolekort.

Trafikfarlige veje

Sorøvej, Omfartsvejen og Munke Bjergbyvej.

Det er politisk besluttet, at der udstedes gratis buskort til elever, der for at komme til skolen skal benytte sig af Sorøvej, Omfartsvejen eller Munke Bjergbyvej. Dette gælder uanset klassetrin og alder. Reglen gælder kun for elever, der går i deres distriktsskole.